,
giweather joomla module

W dniu 2 czerwca 2020 r. WFOŚiGW w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO - Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu.

Głównym celem programu jest likwidacja i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wytwarzanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Programem objęte są przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wytyczne programu (wersja pdf, rozmiar: 279 kB)

Pełna oferta dofinansowania oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.