Dziś jest , r.
giweather joomla module

 

Wójt gminy Jonkowo informuje, że z dniem 01.12.2016 został powołany pełnomocnik Wójta do spraw organizacji pozarządowych, Izabela Szymczak, tel. kontaktowy 89-670-69-30, pokój nr 4 (parter), e-mail: ngo@jonkowo.pl.

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ W GMINIE JONKOWO >>

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji Programu współdziałania Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.

Komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2020 r.

Informujemy, że Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo nr 14/2020 z dn. 7 lutego 2020 r. została wyłoniona Komisja Konkursowa, której celem będzie opiniowanie ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert na rok 2020.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2020 r.

Serdecznie zapraszam wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarejestrowane i działające na terenie Gminy Jonkowo na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 21.10.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Przedstawiamy Państwu rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego na rok 2019.

Informujemy, że Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo nr 20/2019 z dn. 6 lutego 2019 r. nastąpiła zmiana w składzie Komisji Konkursowej, której celem będzie opiniowanie ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert na rok 2019.

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2019 r.

Drodzy sympatycy ASW Jonkowo i mieszkańcy Gminy Jonkowo zachęcamy do głosowania w plebiscycie "Gazety Olsztyńskiej" na najpopularniejszego sportowca mijającego roku 2018. W plebiscycie udział bierze reprezentant ASW Jonkowo - Filip Zakrzewski, który startując w czterech turniejach w 2018 r., w tym dwóch międzynarodowych, czterokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, nie mając sobie równych w swojej konkurencji.