, г.
giweather joomla module

Zapraszamy mieszkańców wsi Warkały na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w świetlicy w dniu 04.09.2020 r. o godz.17:00.

I  termin: godzina  17:00,

II termin: godzina  17:15.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców oraz p. Wójta.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  4. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 r.
  5. Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 r.
  6. Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2021 r.
  7. Zapytania do p. Wójta.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie zebrania.

W związku z pandemią prosimy o zastosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Sołtys i Rada Sołecka wsi Warkały