, г.
giweather joomla module

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 30 lipca 2020 roku o godzinie 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
  5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2019 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.