, г.
giweather joomla module

Informujemy o obradach XXIII, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jonkowo, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 roku o godzinie 7:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo. Jednocześnie przypominamy, że sesje Rady Gminy są transmitowane na żywo w kanale Youtube.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - dyskusja, głosowanie
  5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo - dyskusja, głosowanie
  6. Zamknięcie obrad.