Drukuj

Zapraszam wszystkich mieszkańców Sołectwa Gutkowo (Gutkowo i Wilimowo) na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 17 września o godz. 17:30 w budynku Oratorium, przy parafii św. Wawrzyńca, ul. Bałtycka 135.

 

Tematy zebrania:

Zapraszamy do licznego udziału w zebraniu.

Paweł Karpeza – sołtys wraz Radą Sołecką

20190909