Drukuj

Zapraszamy mieszkańców wsi Warkały na Zebranie Wiejskie,które odbędzie się w Świetlicy w dniu 13.03.2020 r. o godz.17:00.

 

I Termin 17:00

II Termin 17:15

Porządek zebrania

  1. Otwarcie zebrania,przywitanie mieszkańców oraz p.Wójta.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  4. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.(rozdysponowanie funduszu sołeckiego).
  5. Przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 r.
  6. Zapytania do p.Wójta.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie zebrania.                                           

Sołtys i Rada Sołecka