Dziś jest , r.
giweather joomla module

20200206 01

Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo – e-usługi dla Petenta

Gmina Jonkowo zakończyła wdrażanie projektu  pt. „Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo – e-usługi dla Petenta”, na który pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 Łączna wartość projektu wyniosła 925 575 zł, z czego pozyskane dofinansowanie wyniosło 786 738 zł 75 gr. co stanowi 85% dofinansowania.

Celem projektu jest uruchomienie e-usług dla mieszkańców oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w Gminie Jonkowo, tak aby stały się dostępne drogą elektroniczną  (poprzez sieć Internet) dla mieszkańców.

Wdrożenie projektu wymagało szeregu działań, dzięki którym zakładane cele zostały zrealizowane. Pierwszym z nich była modernizacja infrastruktury sieciowej i zakup sprzętu teleinformatycznego, drugim integracja systemów informatycznych urzędu gminy z platformą ePUAP oraz implementacja systemów e-usług wraz z platformą internetową, poprzez którą z e-usług korzystać będą mieszkańcy gminy. Platforma dzięki zastosowaniu wytycznych WCAG 2. jest w pełni dostępna i przyjazna dla osób niepełnosprawnych np. niedowidzących.

W ramach niezbędnego doposażenia urzędu w sprzęt teleinformatyczny zmodernizowana została m.in. serwerownia, która została wyposażona w szafę teleinformatyczną, nowy serwer oraz inny dodatkowy osprzęt. Na parterze urzędu gminy utworzono punkt obsługi klienta dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W ramach integracji systemów teleinformatycznych i usprawnienia pracy urzędu wdrożony został m.in. elektroniczny obieg dokumentów, a pracownicy urzędu zostali przeszkoleni w ich obsłudze.

20200206 03

W tym momencie rodzi się pytanie co dzięki wdrożeniu projektu zyskają urzędnicy, a co mieszkańcy? Dzięki tym działaniom pracownicy urzędu zyskają automatyzację procedur wewnętrznych, a przez to szybsze procedowanie spraw, wyeliminują pomyłki, nastąpi redukcja obciążenia żmudnymi powtarzalnymi czynnościami tym samym  prowadząc do poprawy jakości pracy. Z punktu widzenia mieszkańców działania te spowodują skrócenie czasu załatwienia sprawy oraz stworzą podstawy dla udostępniania możliwości załatwiania spraw przez Internet.

20200206 02

Uruchomienie platformy internetowej www.e.jonkowo.pl daje użytkownikowi (mieszkańcowi, podatnikowi czy przedsiębiorcy) szereg nowych możliwości wejścia w interakcję z gminą poprzez dostępne na niej e-usługi. Pierwszym krokiem, aby korzystać w pełni z możliwości jakie daje platforma jest przeprowadzenie rejestracji. Po założeniu konta (prawy górny róg – REJESTRACJA) kolejnym krokiem będzie weryfikacja podanych przy rejestracji danych. Zrobimy to za pomocą profilu zaufanego lub osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy celem potwierdzenia tożsamości. Dzięki platformie internetowej będzie można załatwić szereg spraw, które teraz wymagają wizyty w urzędzie. Wśród nich można wymienić m.in. zagadnienia związane z podatkami lokalnymi (od nieruchomości, środków transportu, rolnego czy leśnego) od osób fizycznych i prawnych. Będziemy mogli np. nie tylko złożyć deklaracje podatkowe, ale również sprawdzić czy nie zalegamy z podatkiem oraz dokonać za niego płatności dzięki dostępnej usłudze e-płatności. 

 Przez platformę składać będzie można również wnioski:

-   o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

-   o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

-   o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

-   o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych-   zatwierdzenie podziału nieruchomości

Udogodnieniem na portalu www.e.jonkowo.pl dla zarejestrowanych mieszkańców jest system powiadomień. Każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł wybrać temat powiadomień, które będzie otrzymywał  poprzez SMS lub e-mail.  Otrzymywane informacje będzie można zdefiniować tematycznie np. o zbliżających  się terminach płatności podatków,  imprezach organizowanych przez gminę lub sprawach dotyczących danego sołectwa. Dodatkowo będzie możliwość wysyłania komunikatów o zagrożeniach przewidywanych na terenie Gminy Jonkowo takie jak ulewne deszcze, wichury, obfite opady śniegu, czy też przerwy w dostawie wody,  jak i o działaniach kryzysowych podejmowanych na naszym terenie.

Dzięki możliwościom wdrożonego projektu każdy mieszkaniec korzystający z  udogodnień systemu, będzie miał nie tylko szybszy dostęp do świadczonych przez urząd usług, ale również zaoszczędzi czas i pieniądze. Mając na względzie wyżej wymienione udogodnienia zachęcamy do rejestracji w systemie i korzystania z platformy www.e.jonkowo.pl .